Alcoholics Anonymous
sivu päivitetty 06.10.2022
AA Auttava puhelin
AA etusivu
AA-ryhmät
AA-alue
Suomen AA
AA ilmoitukset
AA yhteydet
AA Yhdysvallat
AAbanneri
aaryhmatkuva

AA-ryhmät Kokousluettelo

AA-ryhmiä Turussa ja Varsinais-Suomen AA-alueella on yhteensä tällä hetkellä noin 25, joista yksi on laitoksessa. Nämä ryhmät järjestävät ja ylläpitävät säännöllisesti noin 40 kokousta viikossa. Nämä AA-kokoukset löytyvät kokousluettelosta.

”Ketkä tahansa kaksi tai kolme alkoholistia, jotka kokoontuvat yhteen raittiuden merkeissä, voivat kutsua itseään AA-ryhmäksi, edellyttäen, että heidän ryhmänsä ei ole sidottu ulkopuolisiin.”

AA:n jäsenet muodostavat AA-ryhmiä. Vaikka on AA:n jäsen, ei ole pakko liittyä mihinkään AA-ryhmään.

Ensimmäinen AA:n kahdestatoista perinteestä kuitenkin muistuttaa; "Yhteisen menestyksemme tulisi olla ensi sijalla..." että yksin alkoholisti harvoin tervehtyy, sen takia moni AA:n jäsen on liittynyt AA-ryhmään jäseneksi, valinnut itselleen ns."kotiryhmän" jossa hän tasavertaisesti osallistuu toimintaan muiden ryhmän jäsenten kanssa. Liittymällä AA-ryhmän jäseneksi saa mahdollisuuden vaikuttaa ryhmän yhteisiin asioihin kahvin mausta alkaen.

AA-ryhmä on täysin itsenäinen. Mitä ryhmän jäsenet yhdessä päättävät, se pitää.

”Ainoa vaatimus AA-jäsenyydelle on halu lopettaa juominen.”(3.perinne).

© 2022 Varsinais-Suomen AA-alue - Nimettömät Alkoholistit ®
AA-ryhmat
AA Kokousluettelo
AA Suljettu kokous
AA Avokokous
AA Avokokoukset